• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

OLUR BELEDİYESİ TEKNİK İNCELEME SEYAHATİ

08.07.2019

Olur Belediyesinin talebi üzerine Birliğimiz tarafından teknik bir inceleme ziyareti düzenlendi. Birlik danışma kurulu üyesi Kemal AKPINAR, Faruk TELEMCİOĞLU ve Birlik mühendisi Serkan YALÇIN tarafından ziyaret edilen Olur Belediyesinde, Belediye Başkanı Sıddık DEMİRCAN ile görüşüldü.

 

Jeotermal Kaynaklar ile ilgili bölgede yapılan çalışmalara ait raporlar incelenerek yapılması gereken ilave çalışmalar ile ilgili bilgiler verildi. Mevcut kuyular ile birlikte yeni çalışmalar yapılarak akışkanın sıcaklığının arttırılabileceği ve nasıl bir yatırıma dönüşebileceği anlatıldı. Bunun yanı sıra jeotermal alanın korunması ve işletilmesi için gerekli olan resmi işlemlerin yapılması için belediye tarafından atılması gereken adımlar anlatıldı.

Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği ile ilgili Belediyenin kaynakları incelenerek yapılması gereken çalışmalar hakkında bilgiler verildi. Yeni çalışmaların nasıl yapılacağı ve finansal desteğin nasıl sağlanabileceği hakkında Belediye Başkanımız bilgilendirildi.

08.07.2019