• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

ENERJİ İLE İLGİLİ 3 YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

Elektrik piyasası lisans yönetmeliği, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu(EPDK) tarafından Resmi Gazete’ de yayımlanarak değiştirildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Rüzgâr veya güneş enerjisine dayalı üretim tesisi kurmak üzere yapılan önlisans başvurularına ilişkin yarışma yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete’ de yayımlanarak değiştirildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız. 

 

Yenilenebilir enerji kaynaklarının belgelendirilmesi ve desteklenmesine ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından Resmi Gazete’ de yayımlanarak değiştirildi.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

23.08.2019