• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

EPDK, LİSANSSIZ ELEKTRİK ÜRETİM TESİSLERİNE İLİŞKİN DUYURU YAPTI

12.11.2019

EPDK’nın resmi sayfasında yapılan açıklamaya göre:

7186 sayılı Kanun ile verilen süre içerisinde işletmeye giremeyen lisanssız üretim tesisleri için Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 19 uncu maddesinin birinci fıkrası kapsamında bağlantı anlaşması süre uzatım talebinde bulunulması mümkündür. Söz konusu taleplerin Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu tarafından incelenebilmesi için bağlantı anlaşması sahibi kişilerce ilgili şebeke işletmecisine başvuru yapılması gerekmektedir.

Bağlantı anlaşması süre uzatım talebinde bulunmak isteyen anlaşma tarafının, üretim tesisinin bağlantı anlaşması süresi ve/veya 7186 sayılı Kanunla verilen süre içerisinde işletmeye girememesine ilişkin sebepleri açıklayan dilekçeyle beraber dilekçede yer alan sebepleri destekleyen bilgi-belgelerle ilgili şebeke işletmecisine başvuru yapması gerekmektedir. Başvurular ilgili şebeke işletmecisince, saha tespit tutanağı ve söz konusu üretim tesisiyle ilişkilendirilen tüketim tesisi veya tesislerinin tüketimlerini gösteren belgelerle birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Elektrik Piyasası Dairesi Başkanlığı’na ulaştırılacaktır. Doğrudan Kuruma başvuru yapılamayacaktır.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

13.11.2019