• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

4. TÜRKİYE JEOTERMAL KONGRESİ

07.02.2020

JESDER’in düzenlediği 4. Türkiye Jeotermal Kongresi, 5-6 Şubat 2020 tarihleri arasında Ankara Bilkent Otel’de jeotermal sektörünün bütün paydaşlarının katılımı ile gerçekleştirildi.

Kongrenin açılışında konuşan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez jeotermal enerjide kurulu gücün yakın bir zamanda 1.961 MW’ye yükseleceğini ve hedefin kurulu güçte dünya birinciliği olduğunu söyledi.

Sektörel değerlendirmelerin ardından gerçekleştirilen Enerji Kentleri Birliği Oturumunu yöneten Birlik Başkanı Osman Zolan’a oturumda Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş, Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk, AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, JESDER Yönetim Kurulu Başkanı Ufuk Şentürk eşlik etti.

Oturumun açılışında ülkemizin enerji görünümü, enerji üretimindeki girdilerin yerlilik oranı ve yenilenebilir enerjinin payı ile ilgili bilgiler veren Zolan, enerjinin hava ve su gibi ihtiyaç duyulan bir kaynak olduğunu vurguladı. “Ülkemizde son dönemde gerçekleştirilen yerli ve milli enerji yatırımları ile dışarı bağımlılığımızı azaltmayı başardık. Yenilenebilir ve yerli kaynaklardan elektrik kurulu gücümüzü %62 oranına getirdik.” dedi.

  

Devamında ise Başkan Zolan, katılan konuşmacı belediye başkanlarına jeotermal yatırımların bölgelerine olan katkıları, ikincil kullanımlar açısından potansiyelini, JES yatırımları ile ilgili yaşanan sıkıntılar ve çözüm önerileri ile ilgili fikirlerini sordu.

İlk olarak konuşmasını yapan AFJET Genel Müdürü Yusuf Ulutürk, bölgelerinde jeotermal kaynaktan azami düzeyde faydalanıldığını söyledi. Özellikle elektrik üretimi, konut ısıtma ve sera ısıtma ile termal turizm alanlarında oldukça yol kat ettiklerini ve teknik imkânlar çerçevesinde kaynağı sürekli geliştirdiklerini belirtti. Bu nedenle de halkın jeotermal kaynağa olan bakış açısının oldukça olumlu olduğunu vurguladı.

Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, bölgede jeotermal kaynak ile ilgili sürecin doğru yönetilemediğini, halkın jeotermal kaynaktan yararlanamadıklarını ve yatırımcıların bölge halkını yeterince bilgilendiremediğini söyledi. Bölge halkının jeotermal kaynaktan fayda sağlayamamasından ötürü karşılaştıkları her sorunu jeotermale bağladıklarını vurguladı. Bu yüzden belediye olarak jeotermal elektrik santralleriyle halk arasında kaldıklarını belirterek, JESDER’den bölge halkının kaynaktan yararlanması için gerekli yatırımların yapılmasını ve bilgilendirme toplantılarının geç kalınmadan hayata geçmesini talep etti. Alaşehir Belediyesinin ödüllü meyve-sebze kurutma projesinin sunumuyla konuşmasına son verdi.

Germencik Belediye Başkanı Fuat Öndeş ise jeotermal enerjinin dünyadaki geniş uygulama alanlarından bahsederek Germencik’in bu kaynaktan yeterince faydalanamadığını belirtti. Jeotermal kaynağın yerli kaynak olduğunu hatırlatan Öndeş, hedeflerimize ve kaynaklarımıza sahip çıkmamız gerektiğini vurguladı.

Kuyucak Belediye Başkanı Metin Ertürk de yaptığı konuşmada geçimini tarım ile yapan yerel halkın jeotermal kaynaktan yararlanamadığını ve hatta santrallerin kurulum aşamasında arazilerinde bazı tahribatların meydana geldiğini, bu sebepten de halkın jeotermal bakışının olumsuz olduğunu söyledi.

Belediye başkanlarının konuşmalarının ardından oturum başkanı Zolan, konuşulan konular ve sıkıntılar ile ilgili neler yaptıklarını sorarak sözü JESDER Başkanı Ufuk Şentürk’e verdi. Şentürk, yatırımların başladığı dönemde firmaların maddi olarak yatırımlarına devam edebilmeleri için acele ettiklerini kabul ettiğini söyledi. Yatırımların başladığı dönemde jeotermal kaynağının fazla bilinmemesinin onlar için dezavantaj olduğunu ancak artık bu konuda eksiklerini tamamladıklarını belirtti. Bu bilgiler ışığında bundan sonra bölgedeki ilçelerde ve köylerde halkı bilgilendirmek için sık sık toplantı ve çalıştaylar yapacaklarını, başta belediyeler olmak üzere bölgedeki ilgili kurumların daha fazla ziyaret edilerek gerekli bilgilendirmelerin yapılacağını aktardı. Bu noktada yerel yönetimlerin desteğinin yatırımcılar için çok önemli olduğunu vurguladı. Bunun yanı sıra Şentürk, çok yakın bir zamanda JES TV adı ile bir internet televizyonunu da hayata geçireceklerini ve bu sayede bu kaynak ile ilgili doğru bilgilerin daha geniş bir tabana yayılacağını söyledi.

Bölgede yaşanan en büyük problemin jeotermal kaynağın tarım alanlarına ve ürünlerine olumsuz etki yaptığının düşünülmesi olduğunu ve bu konunun çözümü için de her türlü bilimsel araştırma yapacaklarını söyledi. Jeotermal uygulamaların tarıma olan etkisini incelemek üzere gerekli kaynağı ayırdıklarını ve bu noktada bilim insanlarından oluşan bir heyetin bölgede gerekli çalışmaları yapacağını aktardı.

Kongrenin devamında ise hibrit oturumu, tarım ve jeotermal oturumu ve enerjiye yön veren kadınlar oturumu gerçekleştirildi. Kongrenin ikinci gününde ise bilimsel bildirilerin sunulması ile kongre sona erdi.

07.02.2020