• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

5346 SAYILI KANUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMIŞTIR

26.03.2020

Resmi Gazete'nin 26.03.2020 tarihli mükerrer sayısında yayımlananarak yürürlüğe giren 7226 numaralı Kanun'un 26. ve 27. maddeleri ile 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 4 üncü ve 6 ncı maddelerinde değişiklik yapılmıştır.

Yapılan değişiklik ile Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanlarında kurulacak üretim tesisleri için yapılacak yarışma süreçlerinin işleyişi, yarışmaların Türk Lirası üzerinden gerçekleşmesi, lisans süreçleri, tarifeler ve gelirler hususundaki diğer detayların EPDK tarafından çıkarılacak yönetmelikle belirleneceği bildirilmiştir.

Ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

26.03.2020