• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

ÇALIŞMA KOMİSYONLARINDAN ÇEVRE KOMİSYONUNUN KURULMASI

Birliğimiz Meclisince 31 Ekim 2019 tarih ve 23 No’lu kararı ile Çevre Komisyonu Kurulmasına karar verilmiştir. 
 
Çevre Komisyonunun çalışma usul ve esaslarına ulaşmak için tıklayınız.
 
Söz konusu yönerge çerçevesinde komisyonda görev almak isteyen uzman personeller için talepler toplanacak olup; Birlik Başkanlığınca değerlendirilecektir.
 
Komisyonda görev almasını istediğiniz ve çalışma yönergesinde yer alan şartları taşıyan uzman personelin iletişim bilgilerinin 14 Temmuz 2020 tarihine kadar bilgi@ekb.gov.tr adresine gönderilmesi hususunda;
 
Gereğini arz ederim. 
 
 

01.07.2020