• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

YEKDEM 6 AY UZATILDI

18 Eylül 2020 tarihli 31248 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) destek süresi 6 ay uzatıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı; 

Kaynak: https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/09/20200918-8.pdf

18.09.2020