• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

GAP İLLERİ JEOTERMAL KAYNAKLARI ARAŞTIRMA PROJESİ

GAP BÖLGESİ JEOTERMAL KAYNAKLARI İLE ADINDAN SÖZ ETTİRECEK

Şanlıurfa GAP Bölge İdaresi Başkanlığı öncülüğünde GAP Bölgesi’nde bulunan 9 ili kapsayan “ GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi” tanıtım toplantısı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı ve İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü arasında yapılan protokol ile yürütülen ve GAP Bölgesi’nde bulunan 9 ilin tamamını kapsayan GAP İlleri Jeotermal Kaynakları Araştırma Projesi tanıtım toplantısı 10 Aralık 2015 Perşembe günü saat 14.00’da GAP Bölge Kalkınma İdaresi Bölge Müdürlüğü’nde gerçekleştirildi. Toplantıya GAP İlleri Valilikleri, Belediye Başkanlıkları ve ilgili üniversiteler ve Jeotermal Kaynaklı Belediyeler Birliği temsilcileri katıldı.

Proje kapsamında GAP Bölgesi’nde yer alan jeotermal kaynakların termal turizm, seracılık, ısıtma, sağlık turizmi, balıkçılık, rekreasyon, kurutma ve elektrik sektörlerinde verimli bir şekilde değerlendirilmesi olanakları araştırıldı. GAP İlleri jeotermal kaynaklarından maksimum düzeyde yararlanmak, kullanım alanlarını genişletmek ve bölgede yaygınlaştırılmasını sağlayarak yeni yatırımların önünün açmak, sağlık turizmini geliştirmek, termal turizm haritasını oluşturmak, şehir ısıtmaları ile ilgili çalışmalar yapmak ve böylelikle istihdam oluşturmak amaçlanıyor.

GAP Bölgesi’nde jeotermal alanların jeolojisi ile ilgili bütün veriler değerlendirilerek; Bölgede Adıyaman (Çörmük), Diyarbakır (Çermik ve Çarıklı), Batman (Kozluk-Taşlıdere), Gaziantep (Kartalköy, Araban ve Durantaş), Kilis (Kürtüncük-Güvenli), Siirt (Billuris-Sağlarca ve Lif-Kışlacık), Şırnak (Ilıcak Zümrütdağ-Kaniyagerm, Besta ve İkizce), Şanlıurfa (Karaali ve Kabahaydar) ve Mardin (Germav-Ilısu ve Hısta-Belkıs)’de jeotermal kaynaklar tespit edilmiştir. Kaynaklara ilişkin en düşük sıcaklık değeri 15.9 oC ve en yüksek sıcaklık derecesi 84.5 oC olarak tanımlanmıştır.

“PROJEMİZİN HEM ÜLKEMİZE, HEM DE BÖLGEMİZE HAYIRLI OLMASINI DİLİYORUM”

GAP İdaresi Başkanı Sadrettin KARAHOCAGİL proje toplantısının açılışında yaptığı konuşmada şunları söyledi; “Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP), Cumhuriyet tarihimizin en kapsamlı ve maliyetli projesi olup, bugüne kadar hazırlanan bölgesel kalkınma plan ve programları arasında en etkin olarak uygulananıdır.  Fırat- Dicle Havzası’nda sulama ve hidroelektrik enerji üretimine yönelik 22 baraj, 19 hidroelektrik santrali ile 1,8 milyon ha alanda sulama yatırımlarının yapımı planlanmıştır. 

Proje, daha sonra enerji, ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel gelişmeyi içeren başlıklar ile entegre bir bölgesel kalkınma programına dönüşmüştür. Bu başlıklar içerisinde yer alan enerji konusunda da projeler geliştirilmiştir. Bunlardan bir tanesi de jeotermal enerjinin kullanımının bölgede geliştirilmesi olmuştur.

Bilindiği gibi enerji sorunu dünyada ve ülkemizde giderek daha görünür bir hale gelmektedir. Ülkemizin enerji gereksinimi esas olarak petrol, doğalgaz ve kömür gibi birincil enerji kaynaklarıyla karşılanmakta olup, özellikle petrol ve doğalgazda ise dışa bağımlılık yaşanmaktadır. Dünya yeni enerji kaynaklarını arama, geliştirme ve kullanmaya yönelmektedir. GAP Bölgesi’nde de nüfus artışının Türkiye ortalamasının üzerinde olması, göç alması, bölgede yaşam standartlarının yükselmesi, fosil yakıtların azalması ile enerji ihtiyacı artmıştır. Dolayısıyla Bölge’de doğal, çevreci ve ucuz olan jeotermal enerji kaynağının kullanımı önem taşımıştır.

GAP Bölgesi Jeotermal Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi ile dünyanın en verimli topraklarına ve yeraltı kaynaklarına sahip GAP Bölgesi’nde jeotermal su kaynaklarından en iyi biçimde yararlanılması hedeflenmiştir. Yeni ve yenilenebilir enerji kaynakları olarak bilinen jeotermal enerjiye yönelik araştırma ve uygulama örnekleri dünyada ve ülkemizde artarken, bölgemizde de bu çalışmanın yapılması önem taşımaktadır.

Proje ile GAP Bölgesi’nde yer alan jeotermal enerji kaynaklarının yerlerinin saptanması, mevcut koşullarda yatırım olanaklarının oluşturulması, bölge üniversitelerinin jeotermal konusunda kapasitelerinin artırılmasının sağlanması, jeotermal kaynakların sağlık, sanayi, turizm, ısıtma ve tarımda kullanılması amaçlanmıştır. Ayrıca projenin diğer bir amacı da çevreci ve yenilenebilir kaynaklarımızın en önemlilerinden biri olan jeotermal enerjiden doğru ve verimli bir şekilde yararlanılmasını sağlamak, bölgede jeotermal enerjinin gelişmesine katkıda bulunmak ve ülke-bölge ekonomisine önemli bir girdi sağlamak, bölgede yer alan termal kaynaklara ait güncel bilgilerin aktarılması ve kullanımına yönelik politikaların oluşturulmasına katkı sağlamaktır.

10. Kalkınma Planı ve GAP Eylem Planı’nda yer alan bölgenin doğal kaynak ve enerji hammadde potansiyelinin tespit edilerek kaynakların ekonomiye kazandırılması kapsamındaki faaliyetlerle bütünleşmiş olan GAP Bölgesi Jeotermal Enerji Kaynaklarının Araştırılması Projesi’nin ülkemize ve bölgemize hayırlı olmasını diliyor, emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

  

 

14.03.2016