• DİL SEÇİMİ
 • TR
 • EN
 • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

OLAĞAN MECLİS TOPLANTISI DUYURUSU

Enerji Kentleri Birliği Meclisi aşağıdaki gündemde yazılı bulunan hususları görüşmek üzere 08 Nisan 2021 Perşembe günü, saat 10.00’da Ankara Green Park Otel'de toplanacaktır.

GÜNDEM

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
 3. Birliğin 2020 Yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi
 4. Birliğin 2020 Yılı Kesin Hesabının Görüşülmesi
 5. Birliğin 2020 Denetim Komisyonu Raporunun Görüşülmesi
 6. Tüzük Değişikliği (Madde 11) (Değişikliğinin Kabul Edilmesi Durumunda Tüzüğün İlgili Maddesinin Değiştirilmesi)                 
 7. Birliğe Katılım ve Ayrılmaların Görüşülmesi   (Bu Bağlamda Maddelerin Yazımı ve Değişen Mevzuatın Tüzüğe İşlenmesi)
 8. Birlik Hizmet Binası Alımı İçin Birlik Başkanına Yetki Verilmesi
 9. Birlik Başkanı, Başkanlık Divanı ve Encümen Üyelerinin Seçimleri
  1. Birlik Başkanının Seçimi
  2. Birlik Meclisi Birinci ve İkinci Başkan Vekillerinin Seçimi
  3. Birlik Meclis Kâtipliğine Üyelerin Seçimi (2 Asıl 2 Yedek)
  4. Birlik Daimi Encümenine Üyelerin Seçimi (7 Asıl)
 10. Plan Bütçe Komisyonuna Üyelerin Seçimi (3 Asıl 2 Yedek)
 11. Kesin Hesap Komisyonuna Üyelerin Seçimi (3 Asıl)
 12. Denetim Komisyonuna Üyelerin Seçimi (5 Asıl 3 Yedek)
 13. Dilek, Temenniler ve Kapanış

Konaklama ve rezervasyon formu için tıklayınız.

Yetki belgesi için tıklayınız.

 

06.04.2021