• DİL SEÇİMİ
  • TR
  • EN
  • ARAMA

T.C. ENERJİ KENTLERİ BİRLİĞİ

JKBB OLAĞANÜSTÜ MECLİS TOPLANTISI ANKARADA GERÇEKLEŞTİRİLDİ

25.01.2018

696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 126 ncı maddesi ile 27.06.1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname'ye eklenen ek 20 nci maddesi uyarınca personel çalıştırılmasına dayalı hizmetleri yürütmek ve/veya bu kapsamda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı yöntemiyle çalıştırılan personelin işçi statüsünde istihdam edilebilmelerini sağlamak için şirket kurulması zorunluluğu nedeni ile Birlik Meclisimiz 25.01.2018 tarihinde Ankara'da olağanüstü olarak toplandı. Yapılan görüşmeler neticesinde Birliğin %100 hisse ile kurucu ortak olduğu bir limited şirket kurması oy birliği ile kabul edildi.

 

 

25.01.2018